Datum Tour Boot Freie Plätze Preis Taucher*
Su, 2023-06-25
Su, 2023-07-02
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 24 Plätze 1,743.00 Euro
1,666.00 Euro
Mo, 2023-07-03
Th, 2023-07-13
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 13 Plätze 2,490.00 Euro
2,380.00 Euro
Fr, 2023-07-14
Mo, 2023-07-24
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 19 Plätze 2,490.00 Euro
2,142.00 Euro
Tu, 2023-07-25
Tu, 2023-08-01
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male - SNORKEL - trip
Nautilus Two 24 Plätze 1,743.00 Euro
1,666.00 Euro
We, 2023-08-02
Fr, 2023-08-11
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 22 Plätze 2,241.00 Euro
1,928.00 Euro
Sa, 2023-08-12
Sa, 2023-08-19
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male - SNORKEL - trip
Nautilus Two 24 Plätze 1,743.00 Euro
1,666.00 Euro
Th, 2023-08-31
Th, 2023-09-07
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 20 Plätze 1,743.00 Euro
1,666.00 Euro
Su, 2023-09-17
We, 2023-09-27
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 7 Plätze 2,490.00 Euro
2,380.00 Euro
Th, 2023-09-28
Fr, 2023-10-06
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 15 Plätze 1,992.00 Euro
1,904.00 Euro
We, 2023-10-18
Th, 2023-10-26
Male – North Male Atoll - Baa Atoll – North Male Atoll - Male Nautilus Two 4 Plätze 1,992.00 Euro
1,904.00 Euro
Sa, 2023-11-04
Sa, 2023-11-11
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 20 Plätze 2,275.00 Euro
Su, 2023-11-12
We, 2023-11-22
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male - SNORKEL trip
Nautilus Two 16 Plätze 2,950.00 Euro
Th, 2023-11-23
Su, 2023-12-03
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 17 Plätze 3,250.00 Euro
Mo, 2023-12-04
Th, 2023-12-14
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 23 Plätze 3,250.00 Euro
Tu, 2023-12-26
Sa, 2024-01-06
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 19 Plätze 3,575.00 Euro
Sa, 2024-01-13
Sa, 2024-01-20
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 24 Plätze 2,275.00 Euro
Sa, 2024-01-20
Th, 2024-02-01
W12 Male - Fuva - Gan oneway Nautilus Two 14 Plätze 4,099.92 Euro
Fr, 2024-02-02
We, 2024-02-14
Gan (Adoo Atoll)–Fuvahmulah–Huvadhoo Atoll–Lamu Atoll–Thaa Atoll–Mulaku Atoll–Felidhoo Atoll–south Male Atoll–Male Nautilus Two 12 Plätze 4,099.92 Euro